Lid worden

 

Voor uw aanmelding als lid van ”De Vogelvriend” kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het ingevulde formulier kunt u ook inleveren bij een van onze bestuursleden of, tijdens de tentoonstelling, bij ons informatiepunt in de zaal.
Wij willen graag de volgende gegevens van u hebben:

Uw naam

Uw voorletters

ManVrouw

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

Ingangsdatum lidmaatschap

Uw e-mail adres

Uw bericht

Wettelijk verplichte vermelding lidmaatschap:
het lidmaatschap kan worden beëindigd middels een schriftelijk (al dan niet digitaal) verzoek daartoe aan een bestuurslid, bijvoorkeur aan de ledenadministrateur. Voor meer details wordt verwezen naar de statuten van de vereniging.