Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  en tafelkeuring zal worden gehouden  op 

Donderdag 24 januari 2019   in  de Wim Heerinkzaal, Trefkoele+   te Dalfsen. 

 Aanvang:  20:00 uur . 

Agenda  

Agenda:

1 Opening
2 Mededelingen
3 Verslag ledenvergadering 25-10-2018
4 Ingekomen en uitgegane stukken
5 NBvV, District Overijssel, Regio “Regge en Vechtstreek”
6 Pauze
7 Nabeschouwing onderlinge tt 2018
8 Rondvraag
9 Vraag en aanbod
10 Sluiting

Jaarprogramma   2018 / 2019  
 
 
 
 
6 t/m  10 november Onderlinge vogelshow van de Vogelvriend, Trefkoele+, Dalfsen  
6 t/m 8 december  Regio TT, Wierden  
 
 25 t/m 29 december District TT  , Ommen  
 10  t/m 13 januari 2019   Mondial 2019  Zwolle  
 24 januari  2019  Ledenvergadering

 28 februari 2019  Ledenvergadering  
 28 maart  2019      Ledenvergadering  
 25 april     2019      Ledenvergadering