Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  zal worden gehouden  op 

Donderdag 5 september 2019   in  de Panoramazaal, Trefkoele+   te Dalfsen. 

 Aanvang:  20.00 uur . 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 25-4-2019 (afgedrukt in deze kwinkelering)
 4. Ingekomen en uitgegane stukken
 5. NBvV, District Overijssel, regio Regge en Vechtstreek
 6. Bestuur
 7. 60 jarig jubileum
 8. Pauze met evt. bestellen ringen
 9. Onderlinge tt 2019 met o.a. behandeling tt reglement
 10. Tafelkeuring 26 september
 11. Cursus toezichthouder NBvV
 12. Rondvraag
 13. Vraag en aanbod
 14. Sluiting
Jaarprogramma    2019/2020  
 
 
 5 september 2019          Ledenvergadering  
 
 
24  september  2019      Districtsvergadering NBVV Overijssel  
26  september            Tafelkeuring voor kanaries  
Za 5 okt                       Jeugdontmoetingsdag Overijssel te Genemuiden  
Za 29 okt                    NZC/NJC Overijssel tentoonstelling in de Trefkoele  
5 t/m  9 november     Onderlinge Jubileum Tentoonstelling De Vogelvriend

6 en 7 dec                  Regio tentoonstelling te Westerhaar  
13 t/m 15 dec             District tentoonstelling te Twello  
9 t/m 12 jan 2020      Nederlandse Kampioenschap te Zwolle