Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  zal worden gehouden  op Donderdag

22 februari 2018   in  de Wim Heerinkzaal, Trefkoele+  Ruigedoornstraat 108   te Dalfsen.  Aanvang: 20:00 uur . 

Agenda  

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 25-01-2018 (afgedrukt in de kwinkelering)
 4. Ingekomen en uitgegane stukken      
 5. Jaarverslag 2017 secretaris (afgedrukt in de kwinkelering)
 6. Verslag kascommissie
 7. Financieel verslag 2017 penningmeester
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
 10. Pauze met uitleveren en bestellen ringen
 11. Beleid bestuur
 12. Sponsoring rabobank middels Rabobank Clubkas Campagne
 13. NBvV, district en regio aangelegenheden
 14. Rondvraag
 15. Vraag en aanbod
 16. Sluiting
Jaarprogramma   2018  
 
22 februari   Ledenvergadering / Jaarvergadering  
29 maart      Ledenvergadering  
 
26 april          Ledenvergadering  
     mei           Jaarlijkse excursie  
 Regiovergadering NBVV  
 10 april   Districtvergadering NBVV  
 Zaterdag 6 oktober  Jeugdontmoetingsdag  Ommen i.s.m. de Vogelvriend Dalfsen  
 COM  Wereldshow  Zwolle 2019