Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  zal worden gehouden  op 

23 april  2020   in  de Wim Heerink zaal, Trefkoele+   te Dalfsen. 

 Aanvang:  20.00 uur . 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. NBvV, District Overijssel, regio Regge en Vechtstreek
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Pauze met eventuele  ringenbestelling
 8. Beleid van het bestuur
 9. Rondvraag
 10. Vraag en aanbod
 11. Sluiting
Jaarprogramma    2019/2020  
 
 
 
 
 
23 april                         Ledenvergadering