Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  zal worden gehouden  op 

23 Januari 2020   in  de Wim Heerink zaal, Trefkoele+   te Dalfsen. 

 Aanvang:  20.00 uur . 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en uitgegane stukken
  4. NBvV, District Overijssel, regio Regge en Vechtstreek
  5. Pauze met evt. bestellen ringen
  6. Evaluatie Onderlinge tt 2019
  7. Resultaten op andere shows
  8. Rondvraag
  9. Vraag en aanbod
  10. Sluiting
Jaarprogramma    2019/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 t/m 5 jan 2020          Nederlandse Kampioenschap te Zwolle  
23 januari                    Ledenvergadering  
27 februari                  Ledenvergadering  
26 maart                       Ledenvergadering
23 april                         Ledenvergadering