Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  zal worden gehouden  op 

Donderdag 28 maart 2019   in  de Wim Heerinkzaal, Trefkoele+   te Dalfsen. 

 Aanvang:  19:30 uur . 

1      Opening

2      Mededelingen

3      Verslag ledenvergadering 28-2-2019 (afgedrukt in deze kwinkelering)

4      Ingekomen en uitgegane stukken

5      Bestuur

6      Verslag vergadering regio “Regge en Vechtstreek” 4 maart j.l.

7      NBvV en District Overijssel

8      Jubileum

9      Vitrines

10    Rondvraag

11    Vraag en aanbod

12    Pauze met uitlevering en evt. bestelling ringen

13    Lezing Refona of Film

14    Sluiting

Jaarprogramma    2019  
 
 
 
 
 
28 maart  2019      Ledenvergadering  
25 april     2019      Ledenvergadering