Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  zal worden gehouden  op Donderdag

26 april 2018   in  de Wim Heerinkzaal, Trefkoele+  Ruigedoornstraat 108   te Dalfsen.  Aanvang: 20:00 uur . 

Agenda  

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag ledenvergadering  29-03-2018 (afgedrukt in de kwinkelering)
  4. Ingekomen en uitgegane stukken      
  5. NBvV, district en regio aangelegenheden
  6. Pauze met uitleveren en bestellen ringen
  7. Rondvraag
  8. Vraag en aanbod
  9. Sluiting
Jaarprogramma   2018  
 
 
 
 
26 april          Ledenvergadering  
     mei           Jaarlijkse excursie  
 Regiovergadering NBVV  
 10 april   Districtvergadering NBVV  
 Zaterdag 6 oktober  Jeugdontmoetingsdag  Ommen i.s.m. de Vogelvriend Dalfsen  
 COM  Wereldshow  Zwolle 2019