Agenda

 

Onze  eerstkomende  ledenvergadering  zal worden gehouden  op 

Donderdag 4 oktober 2018   in  de Wim Heerinkzaal, Trefkoele+   te Dalfsen. 

 Aanvang: 20:00 uur . 

Agenda  

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag ledenvergadering  06-09-2018 (afgedrukt in de kwinkelering)
  4. Ingekomen en uitgegane stukken      
  5. NBvV, district en regio aangelegenheden
  6. Pauze met uitleveren en bestellen ringen
  7. Rondvraag
  8. Vraag en aanbod
  9. Sluiting
Jaarprogramma   2018  
 
Donderdag 4 oktober  ledenvergadering met tafelkeuring  
Zaterdag 6 oktober  Jeugdontmoetingsdag  Ommen i.s.m. de Vogelvriend Dalfsen  
 
Donderdag 25 oktober   ledenvergadering  
Zaterdag 27 oktober  Vogelshow NZC  en JMC  in de Trefkoele+ te Dalfsen  
 Regiovergadering NBVV  
 Districtvergadering NBVV  
   
 6 t/m  10 november Onderlinge vogelshow van de Vogelvriend, Trefkoele+, Dalfsen

 6 t/m 8 december  Regio TT, Wierden  
 25 t/m 29 december District TT  , Ommen  
 10  t/m 13 januari 2019   Mondial 2019  Zwolle
28 januari  2019  Ledenvergadering

28 februari 2019  Ledenvergadering

28 maart  2019      Ledenvergadering

25 april     2019      Ledenvergadering