Doelstelling en activiteiten

 

‘De Vogelvriend’ streeft er naar alle vogelliefhebbers in Dalfsen en omgeving te verenigen en hen iets te bieden dat het plezier in het houden, verzorgen en kweken van vogels vergroot.

”De Vogelvriend” is aangesloten bij de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De leden profiteren hierdoor van zaken die alleen in een groter verband kunnen worden gerealiseerd.
Zo ontvangen de leden van ”De Vogelvriend” maandelijks het prachtige blad Onze Vogels. Ook kunnen zij via de vereniging ringen bestellen voor hun zelf gekweekte vogels.
Van augustus tot en met april houdt ”De Vogelvriend” bijna iedere maand een bijeenkomst. Daar komen uiteraard organisatorische zaken aan de orde, maar vooral wordt geprobeerd om informatie te geven over onze hobby, onder andere door middel van lezingen door deskundige sprekers. In de maand mei wordt meestal een ”buitenactiviteit” georganiseerd. Dat betekent, dat bij voorbeeld een bezoek wordt gebracht aan een vogelpark.
In november of december wordt een tentoonstelling georganiseerd. Hier showen onze leden hun veelal zelf gekweekte vogels en laten deze keuren door speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters. Uiteraard zijn daar ook prijzen mee te winnen. De vogels kunnen na de keuring enkele dagen door iedereen worden bewonderd. De tentoonstelling vormt voor de leden en voor de vereniging elk jaar het hoogtepunt van het seizoen.

Naast Onze Vogels ontvangen onze leden vóór elke bijeenkomst het verenigingsblad Kwinkelering. Dit is een bescheiden publikatie die primair bedoeld is als uitnodiging voor die bijeenkomst, maar waarin ook actuele informatie over de vereniging wordt verstrekt. We proberen daarmee de band tussen de leden en ”De Vogelvriend” te versterken.

De contributie die u moet betalen om lid van ”De Vogelvriend” te worden is bescheiden. In deze contributie zijn de contributie van de NBvV en een abonnement op Onze Vogels al inbegrepen.

Voor meer informatie over ”De Vogelvriend” kunt u terecht bij een van onze bestuursleden of, tijdens de tentoonstelling, bij ons informatiepunt in de zaal.