Bestuur

 

Vogelvereniging ‘De Vogelvriend’ opgericht te Dalfsen op 3 november 1959

Bestuur
Voorzitter:

Secretaris & ledenadministrateur:

H. Marsman,   Tel.: 0529-433000.

2e Voorzitter & materiaalbeheerder:

G.A. Bisschop,  Tel.: 0529-434492.

Penningmeester:  Vacature

Ringencommissaris:

G. van Heerde,  Tel: 06-37356724

2e Secretaris tevens 2e penningmeester:

J. Bisschop,  Tel: 0529-434492,

Erelid: J.E.J. Polhaar

Leden van verdienste: H. Mulder  en  H. Marsman

Contributie
De contributie is m.i.v. 01-01-2021 per automatische incasso € 37,00 voor volwassen leden en € 18,50 voor jeugd leden.
Bij betalingen zonder automatische incasso  bedraagt de contributie € 38,00 respectievelijk € 19,50.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening NL97RABO031.28.64.728 t.n.v. ‘De Vogelvriend’ te Dalfsen.