Bestuur

 

Vogelvereniging ‘De Vogelvriend’ opgericht te Dalfsen op 3 november 1959

Bestuur

Voorzitter & materiaalbeheerder:

G.A. Bisschop, Tel.: 0529-434492

Secretaris & ledenadministrateur:

J. Lucas, Tel.: 0529-435250

2e Voorzitter:

D. Visser, Tel.: 0529-431057

Penningmeester

J.Bisschop Tel. 06-15183306

2e Secretaris en 2e Penningmeester

G.Bosch Tel . 06-21634345

Algemeen bestuurslid:

Vacature

Ringenadviseur

G.J. van Heerde Tel 06 -37356724

Ereleden:

J.E.J. Polhaar & H. Marsman

Lid van verdienste:

H. Mulder

Contributie
De contributie is m.i.v. 01-01-2021 per automatische incasso € 37,00 voor volwassen leden en € 18,50 voor jeugd leden.
Bij betalingen zonder automatische incasso  bedraagt de contributie € 38,00 respectievelijk € 19,50.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening NL97RABO031.28.64.728 t.n.v. ‘De Vogelvriend’ te Dalfsen.