Lid worden ?

 

Om lid te worden van ”De Vogelvriend” kunt u zich met dit emailadres : beheer@vogelvrienddalfsen.nl aanmelden of vrijblijvend informatie over de vereniging aanvragen.

Wettelijk verplichte vermelding lidmaatschap:

het lidmaatschap kan worden beëindigd middels een schriftelijk (al dan niet digitaal) verzoek daartoe aan een bestuurslid, bijvoorkeur aan de ledenadministrateur. Voor meer details wordt verwezen naar de statuten van de vereniging.

Contributie
De contributie is m.i.v. 01-01-2021 per automatische incasso € 37,00 voor volwassen leden en € 18,50 voor jeugd leden.
Bij betalingen zonder automatische incasso  bedraagt de contributie € 38,00 respectievelijk € 19,50.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening NL97RABO031.28.64.728 t.n.v. ‘De Vogelvriend’ te Dalfsen.