Agenda

 

Onze eerstkomende ledenvergadering/bijeenkomst zal   gehouden worden op  donderdag 22 oktober in de Wim Heerinkzaal van de Trefkoele+ te Dalfsen.  Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ledenvergadering 10 september 2020
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Bestuursverkiezing
6. Pauze , ringenbestelling en uitlevering
7. Rondvraag
8. Vraag en aanbod
9. Sluiting

 

 

 

 

Jaarprogramma:

     
     
Donderdag   22 oktober       2020 Ledenvergadering  
Donderdag    7   januari       2021 Ledenvergadering  
Donderdag    4   februari     2021 Ledenvergadering  
Donderdag    4   maart         2021 Ledenvergadering  
Donderdag    1   april            2021 Ledenvergadering  
Donderdag   29  april            2021 Ledenvergadering